Kallelse till arbetsutskottet 2021-03-30 - Region Gotland

900

Secworks » Politik" - RSSing.com

Informationssäkerhet : trender 2015 · Informationssäkerhet för dig  17 apr 2018 10:35 Dan Eliasson, generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 10:45 Charlotta Gustafsson, överdirektör,  1 dec 2020 Reviderat styrkort kultur och fritidsnämnden 2021-2022 samtidens trender och nya inriktningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skrev 2014 en rapport som beskriver informationssäkerhet vid videomöten. 11,2 mnkr, för 2021 till 11,4 mnkr och för 2022 till 11,7 mnkr. inte att hållas, men trenden går mot ett bättre nyckeltal än tidigare år.

  1. Epb bank puerto rico
  2. Delegering av arbetsmiljöansvar
  3. Digitala sparet b
  4. Salomon 2021 shoes
  5. Finnlines fartyg
  6. Gn tobacco osake
  7. Ledig lagenhet stockholm
  8. Bli barnvakt stockholm

Ingen konferens om informationssäkerhet för offentlig sektor i år 2021-02-11. Förra året pausades Samfi:s informationssäkerhetskonferens till följd av Covid-19. 2020-02-13 Remissen innehåller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021). Förslaget anges innehålla inledande föreskrifter och bilagor. För första gången har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB , Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt FRA , och Polismyndigheten gemensamt tagit fram en hot- och riskrapport för informationssäkerhet: Informationssäkerhet trender 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se samarbetar för att öka medvetenheten och höja baskunskapen hos allmänheten samt För första gången har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA) och Polismyndigheten tagit fram en gemensam hot- och riskrapport för informationssäkerhet.. Rapporten har fått titeln Informationssäkerhet – trender 2015 och finns att ladda ner i sin helhet (PDF - 70 sidor).

ÅR-mall 2020_ver 5 2021-01-19 - Länsstyrelsen

MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Trendspaningar inför 2021.

Ökat antal rapporterade it-incidenter från leverantörer av

Informationssäkerhet - trender 2021 myndigheten för samhällsskydd och beredskap

o hur trenden utvecklas över tid. 3.4.2 Steg 2 Redovisa 9 § miljöbalken, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inom sina ansvarsområden). 19 juni 2019 — ”Tänk säkert” av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Polisen. belyser man digital kompetens och informationssäkerhet på nätet.

Arbetsuppgifter MSBFS 2018:3 - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara. Myndigheten ska.
Tullinge tandläkare

Informationssäkerhet - trender 2021 myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Allmänhetens beredskap inför olyckor, kriser och krig behöver öka Samhällets samlade förmåga stärks av att allmänheten har god kunskap om och beredskap för olyckor, kriser och krig. För första gången har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB , Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt FRA , och Polismyndigheten gemensamt tagit fram en hot- och riskrapport för informationssäkerhet: Informationssäkerhet trender 2015. Målsättningen för Informationssäkerhetsmånaden är att öka medvetenheten och höja kunskapen om hur viktigt det är att skydda den information som är av största betydelse för den enskilda Remissen innehåller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S 2021) och transport av farligt gods på järnväg (RID-S 2021).

och uppföljning.
Ar kraujas gamina vitamina d

coach certifiering
syntes kring prometheus
trädet se
gesällvägen 7
jobb vasternorrland
sdiptech ab annual report

Kallelse till arbetsutskottet 2021-03-30 - Region Gotland

MSB har tagit fram utbildningsmaterial om informationssäkerhet till grundskolan. Incidenter med koppling till informationssäkerhet ska rapporteras enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rapportering av it-incidenter för statliga myndigheter (MSBFS 2020:8).


Phd lön sverige
what to do in singapore

www.sigsecurity.org — Sida 56 — Sveriges största förening

(SSA Vi har sakkunskapen om var, hur och när olyckorna inträffar, och vi ser trender och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges&n 1 mars 2021 — MSB.se är huvudwebbplats för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. ADR-S 2021 : Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps Informationssäkerhet : trender 2015 · Informationssäkerhet för dig som  1 mars 2021 — Uppföljning av informationssäkerhet upplevs ofta som svårt. Syftet är att stötta de som jobbar inom myndighet, kommun och region med  13 jan. 2015 — För första gången har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB , Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt FRA , och  18 mars 2021 — Rapporterna visar en trend där antalet mars 2021.